Welk ontwerp is duurzamer?

80% van de milieueffecten wordt bepaald in de ontwerpfase van een project. Duurzame keuzes tussen varianten is van groot belang voor meer circulariteit en minder CO2. Met de inzet van OntwerpVariant kan dat bereikt worden.

Weloverwogen keuzes tussen producten

 • OntwerpVariant geeft een transparante, objectieve, kwantitatieve maatstaf voor duurzaamheid in het ontwerp
 • Draagt bij aan een steeds groter wordende kennisbank voor andere opdrachtgevers
 • Geeft een helder inzicht om de milieu impact significant te reduceren in het ontwerp

Milieu-effecten tijdens totale levensloop

 • OntwerpVariant maakt een vergelijking van de milieu impact van product en projectvarianten, over alle levensfases, inclusief de impact van keuzes voor de gebruiksfase, onderhoud en einde levensduur
 • Maakt gebruik van LCA-berekeningen opgesteld door erkende LCA-deskundigen

 

Wanneer is een ontwerp duurzaam?

 

Hoe werkt het

 • De ontwerper voert in producten uit de bibliotheek en eigen ontwerpvarianten, inclusief de beoogde levensduur
 • OntwerpVariant rekent uit de milieu-impact van een volledige levenscyclus van de variant
 • De ontwerper krijgt een overzichtelijk dashboard met inzicht in de gevolgen voor de belangrijke indicatoren voor beleid

  Het resultaat

  • Een onafhankelijke projectgerichte vergelijking met actuele LCA-data
  • Een dynamisch model dat verschillende scenario’s snel doorrekent en visualiseert
  • Een vergelijking op basis MKI-waarde per levensfase/product, CO2-emissies, materiaalverbruik en circulariteit

   Ontwerpen voor verschillende toepassingen

   OntwerpVariant start met Asfaltweg , Fietspad*) en Woonstraat.
   *) Maak in de ontwerpfase van het project ook gebruik van het afwegingskader voor fietspaden om tot een passende keuze te komen

   Referentie

   Huidige situatie

   Lengte: x m
   Breedte: x m
   Fundering:
   Product: Rood asfalt (blanke bitumen)

   Resultaat:
   MKI
   CO2
   Circulariteit

   OntwerpVariant 

   Verduurzamen

   Lengte: x m
   Breedte: x m
   Fundering:
   Beoogde levensduur:  x jr
   Product: Rood asfalt (3% poeder of 2% pellets)

   Resultaat:
   MKI
   CO2
   Circulariteit

   Voor welke toepassing wil jij varianten duurzaam beoordelen?

   OntwerpVariant is  volop in ontwikkeling.
   Stuur een email naar info@bouwcirculair.nl en geef aan welke toepassing snel in OntwerpVariant opgenomen moet
   worden.

    

   Praktische zaken

   Kennis maken met OntwerpVariant? Vraag een proeflicentie aan 

   Proeflicentie gratis te gebruiken in het jaar 2024
   Stopt automatisch

   Vraag  hier aan de proeflicentie aan

   Licentievoorwaarden

   Kies de licentie die het beste bij de organisatie past 

   1 gebruiker – lid / niet-lid BouwCirculair
   2 gebruikers – lid / niet-lid BouwCirculair
   3 of meer gebruikers – lid / niet-lid BouwCirculair

   Licentievoorwaarden

   BouwCirculair

   Postbus 33, 3950 AA, Maarn – KvK 7095365 – disclaimer

   Contact

   Stel je vraag aan:     support OntwerpVariant

   Een instrument van Eco Monitor en BouwCirculair