Welk ontwerp is duurzamer?

80% van de milieueffecten wordt bepaald in de ontwerpfase van een project. Duurzame keuzes tussen varianten is van groot belang voor meer circulariteit en minder CO2. Met de inzet van OntwerpVariant kan dat bereikt worden.

Weloverwogen keuzes tussen producten

 • OntwerpVariant geeft een transparante, objectieve, kwantitatieve maatstaf voor duurzaamheid in het ontwerp
 • Draagt bij aan een steeds groter wordende kennisbank voor andere opdrachtgevers
 • Geeft een helder inzicht om de milieu impact significant te reduceren in het ontwerp

Milieu-effecten tijdens totale levensloop

 • OntwerpVariant maakt een vergelijking van de milieu impact van product en projectvarianten, over alle levensfases, inclusief de impact van keuzes voor de gebruiksfase, onderhoud en einde levensduur
 • Maakt gebruik van LCA-berekeningen opgesteld door erkende LCA-deskundigen

 

Wanneer is een ontwerp duurzaam?

 

Aanpak

 • Opdrachtgever voert in producten uit de OntwerpVariantbibliotheek en eigen ontwerpvarianten, inclusief de beoogde levensduur
 • OntwerpVariant rekent uit de milieu-impact van een volledige levenscyclus van de variant
 • Opdrachtgever krijgt een overzichtelijk dashboard met inzicht in de gevolgen voor de belangrijke indicatoren voor beleid

  Resultaat

  • Een onafhankelijke projectgerichte vergelijking met actuele LCA-data
  • Een dynamisch model dat verschillende scenario’s snel doorrekent en visualiseert
  • Een vergelijking op basis MKI, CO2, circulariteit, energie- en water-verbruik, hernieuwbare energie, (emissie loze) bouwlogistiek

   Ontwerpen voor verschillende toepassingen

   OntwerpVariant start binnenkort met Asfaltweg , Fietspad en Woonstraat.
   Snel volgen andere toepassingen.

    

   Referentie

   Huidige situatie

   Lengte: x m
   Breedte: x m
   Fundering:
   Product: Rood asfalt (blanke bitumen)

   Resultaat:
   MKI
   CO2
   Circulariteit

   OntwerpVariant 

   Verduurzamen

   Lengte: x m
   Breedte: x m
   Fundering:
   Beoogde levensduur:  x jr
   Product: Rood asfalt (productblad)

   Resultaat:
   MKI
   CO2
   Circulariteit

   Praktische zaken

   Abonnement (per gebruiker per jaar)

   1 gebruiker in de organisatie
   2 gebruikers in de organisatie
   3 of meer gebruikers in de organisatie

   Licentievoorwaarden

   Contact

   Stel je vraag aan

   support OntwerpVariant

   BouwCirculair
   Postbus 33
   3950 AA Maarn

   KvK 70953651

   disclaimer

   Voor welke toepassing wil jij varianten duurzaam beoordelen?

   OntwerpVariant is  volop in ontwikkeling. Geef aan welke toepassing snel in OntwerpVariant opgenomen moet worden.

   Aanvraagformulier nieuwe toepassing

   Een instrument van EcoReview en BouwCirculair